Vermogensbeheer

Onze primaire dienstverlening is (discretionair) vermogensbeheer. Gestoeld op hoge kwaliteit research, een groot netwerk aan beleggingsprofessionals en diepgaande kennis stellen wij breed gespreide internationale effectenportefeuilles samen. Hierbij opteren wij voor een zogenaamde ‘core-satellite’ benadering, met een focus op individuele aandelen en obligaties (‘core’), selectief aangevuld met beleggingsfondsen, trackers en/of andere producten (‘satellite’). Bij de ‘core’ ligt de nadruk op financieel sterke ondernemingen met een business model dat profiteert van (een) structurele groeitrend(s). De ‘satellites’ betreffen veelal actieve, specialistische beleggingsfondsen. Voor deze dienstverlening rekenen wij een management fee op basis van de omvang van het beheerd vermogen.

Wij hebben goede relaties met diverse reputabele bewaarbanken in Zwitserland en Luxemburg, waar de beleggingsportefeuilles van onze klanten worden aangehouden en waarmee goede (kosten)afspraken zijn gemaakt. Onze klanten kunnen uit deze bewaarbanken zelf een keuze maken, zij het dat het vereiste minimum aan vermogen per bewaarbank verschilt.

Monitoring / Consulting

Naast het vermogensbeheer bieden wij monitoring/consulting dienstverlening aan voor beleggingsportefeuilles waarbij het vermogensbeheer/-advies door een derde partij wordt gedaan. Hierbij kan gedacht worden aan het meedenken over een (strategische) portefeuilleverdeling, maar ook een regelmatige analyse van een portefeuille op onderdelen als spreiding, rendement en kosten. Dit alles tegen een vast uurtarief.

AreMar Wealth Management N.V. is geregistreerd bij de KvK te Curaçao onder nummer 128689 en staat als vermogensbeheerder onder toezicht van de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten.

Geaffilieerd met
© Copyright AreMar Wealth Management 2021