TRANSPARANT TOEKOMSTBESTENDIG PERSOONLIJK TOEGEWIJD ONAFHANKELIJK

AreMar Wealth Management is een onafhankelijke specialist in wealth management dienstverlening, opererend vanuit Curaçao. Opgericht in 2013, heeft zij tot december 2020 onder een andere naam geopereerd als onderdeel van een Nederlandse onafhankelijke vermogensbeheerder. Eind 2020 is het kantoor op Curaçao verzelfstandigd en verder gegaan onder de nieuwe naam AreMar Wealth Management, waarbij de (beleggings-) inhoudelijke samenwerking met de Nederlandse partij is gecontinueerd.

Onze dienstverlening bestaat primair uit het beheren van vermogens van particulieren, families en instituten.

Daarnaast zijn wij behulpzaam bij het in kaart brengen en monitoren van vermogens die door derden (banken/vermogensbeheerders) worden beheerd.

Een zeer ruime en onafhankelijke expertise ligt aan de basis van beide typen dienstverlening.

Wij verlenen onze diensten primair op Curaçao, maar ook in de omringende regio. Op Curaçao voornamelijk aan ‘buitengaatse’ klanten (zoals voormalige offshore-vennootschappen en pensionado’s), maar sinds enige tijd ook aan lokale klanten (ingezetenen).

AreMar Wealth Management N.V. is geregistreerd bij de KvK te Curaçao onder nummer 128689 en staat als vermogensbeheerder onder toezicht van de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten.
Geaffilieerd met
© Copyright AreMar Wealth Management 2021